Δέσμευση Ποιότητας

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας

Η ΕΛΙΝΟΙΛ δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, σε κάθε της διαδρομή, καθώς είναι η πρώτη και η μόνη εταιρία με εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων και λιπαντικών με εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Από την αρχή του 2019, ξεκίνησε η συνεργασία της με 2 από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς πιστοποίησης: Τη LLOYD’S REGISTER, που εγκρίνει τη διασφάλιση ποιότητας του συνόλου της εφοδιαστικής της αλυσίδας και την BUREAU VERITAS, που διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στα καύσιμά της, σε ένα από τα καλύτερα διαπιστευμένα εργαστήρια ανάλυσης στον κόσμο, διασφαλίζοντας έτσι τις δικές σας διαδρομές.

Η Δέσμευση Ποιότητας της ΕΛΙΝΟΙΛ περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά, με στόχο να διασφαλίσουν σε εσάς ότι τα καύσιμα και τα λιπαντικά μας είναι άριστης ποιότητας και σωστής ποσότητας σε όλα τα σημεία πώλησης.

Με την αξιοπιστία των διεθνών φορέων

LLOYD’S REGISTER

H LLOYD’S REGISTER εγκρίνει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Διασφάλισης Ποιότητας, που εφαρμόζουμε και περιλαμβάνει:

  • γραπτές διαδικασίες για κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
  • εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις της στρατηγικής Διασφάλισης Ποιότητας

Η LLOYD’S REGISTER είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, επαλήθευσης και εκπαίδευσης σε πλήθος εταιρειών ανά τον κόσμο.

BUREAU VERITAS

Η BUREAU VERITAS διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους:

  • σε όλα τα προϊόντα, καύσιμα και λιπαντικά, σε όλα τα πρατήρια ΕΛΙΝ
    σε όλες τις παραλαβές στις εγκαταστάσεις μας
  • σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, μέχρι τον τελικό καταναλωτή
  • με περισσότερες από 1.000 δειγματοληψίες και αναλύσεις ετησίως

Τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις διεξάγει η BUREAU VERITAS στο εργαστήριο της, ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα και πλέον αξιόπιστα στον κόσμο, που εξειδικεύεται στα καύσιμα και τα λιπαντικά. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ). Οι υπηρεσίες της BUREAU VERITAS είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.

Έλεγχοι ποιότητας σε κάθε στάδιο

elenchos

Παράλληλα εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,  σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής την παραλαβή, την αποθήκευση και τη χερσαία διακίνηση υγρών καυσίμων, τον προγραμματισμό παραγωγής, την αποθήκευση και εμπορία λιπαντικών.

desmefsi-piotitas